Program Echokurzu

Vážení,

i v roce 2019 jsme pro Vás v rámci 17. konference Akutní Kardiologie v Karlových Varech připravili workshop: Ultrazvuk v urgentní diagnostice a kanylaci cév (s podporou firmy GE Ultrasound, Novartis a Teleflex), který se uskuteční před zahájením konference 8.12.2019 od 10 do 14 hod v Kongresovém sále hotelu Thermal.

Kurz bude mít 2 části: teoretickou a praktickou.

Předsedající:  Hutyra M / Lhotský J 

Přednášky: ( 130 min včetně diskuze ) 

1. Ultrazvuk u šokového pacienta (20 min)
         Jan Přeček (FN Olomouc)

2.  FAST protokol (15 min)
         Jaroslav Ulman (FNKV Praha) 

3.  Volumresponze u ventilovaného pacienta (10 min)
         Vratislav Pechman (FN Plzeň) 

4.  Diastolická funkce LK (15 min)
         Jan Lhotský (FN Plzeň) 

5.  Chlopenní náhrady u akutního pacienta (20 min)
         Martin Kotrč (IKEM Praha)

6.  Diagnostika a stratifikace plicní embolie (20 min)
         Martin Hutyra (FN Olomouc) (20 min)    

7.  Tunelizace centrálních žilních katetrů (10 min)    
         Tomáš Piksa (nemocnice Písek) 

8. Ultrazvuková navigace jehly během kanylací (20 min)
         Tomáš Piksa (nemocnice Písek)

Občerstvení (10 min)

Demonstrace: (90 min, 5 stanovišť)

5 echokardiografických přístrojů s možností vyšetření dobrovolníků: 

I.   správné nastavení echo přístroje (Ing. Novák)
II.  LK a PK 
III. neinvazivní hemodynamika, USG plic
IV. USG cév 
V.  FAST protokol