Program workshopu Kardiopulmonální resuscitace

Teoretický úvod:

Rozšířená resuscitace dospělých – přehled a aktuality
MUDr. Tomáš Janota, CSc. - člen výboru ČAAK a ČRR (3.interní klinika VFN, Praha) 10-10:20

Resuscitace dětí – přehled a aktuality
MUDr. Jana Djakow, Ph.D. - školitelka European Paediatric Advanced Life Support ERC, členka Paediatric Life Support - Science and Education Committee ERC), členka výboru ČRR (Oddělení následné intenzivní péče pro děti. Nem. Hořovice) 10:22-10:42

Zajištění dýchacích cest – supraglotické pomůcky
MUDr. Tomáš Brožek (KARIM VFN, Praha) 10:44-11:04

Koniotomie a Bougie Assisted Cricothyrotomy (BACT)
MUDr. Michal Otáhal, Ph.D. (KARIM VFN, Praha)  11:06-11:26

Mezičasy jsou rezerva na diskusi

Kávová přestávka 11:30-11:50

Praktický nácvik postupně na 4 stanovištích 11:50 – 13:30:

Scénář KPR na sportovním stadionu – od Basic Life Support k Advance Life Support
MUDr. Anna Valeriánová

Resuscitace dětí
MUDr. Jana Djakow Ph.D, MUDr. Kateřina Fabichová Ph.D. - instruktorka EPALS, Neonatologické odd. nemocnice v Mostě

Zajištění dýchacích cest – supraglotické pomůcky
MUDr. Tomáš Brožek

Urgentní infraglotické zajištění dýchacích cest – koniotomie a  BACT
MUDr. Michal Otáhal, Ph.D.