Organizační informace

Místo a datum konání:  8. - 10. 12. 2019, SPA HOTEL THERMAL ****, Karlovy Vary

Registrace
Všechny formy registrace budou přijímány pouze prostřednictvím webových stránek ČKS přes on-line registrační systém. Registrační systém je spuštěn od 1. 9. 2019, k dispozici jsou všechny formy přihlášek (aktivní, pasivní – individuální, skupinová, firemní), pro přihlášení používejte přístupové jméno a heslo, které jste zvolili při dřívější registraci, např. na Výroční sjezd ČKS. Nově registrovaní použijí ikonu „nový uživatel“. Pokud si své přihlašovací údaje nepamatujete, kontaktujte e-mailem koordinátora akce, rádi Vám pomůžeme.

Abstrakta k aktivní účasti je možno posílat opět přes on-line systém ČKS do 15. 10. 2019, 24:00h v českém jazyce.  Můžete si zadat sdělení jako preferenčně ústní či poster, ústní sdělení budou vybrána programovým výborem. Potvrzení o zařazení sdělení či jeho odmítnutí bude odesláno autorovi e-mailem do 20. 11. 2019. Definitivní tištěný program bude součástí kongresových materiálů ( k dispozici na místě při registraci). V elektronické podobě bude finální program před konferencí k dispozici na webových stránkách České kardiologické společnosti.  

Registrace na kurz Ultrazvuková diagnostika na JIP a na workshopy Kardiopulmonální resuscitace (KPR) a Hemodynamika akutních stavů je možná od 1. 9. 2019 pouze společně s registrací na konferenci. Počet účastníků bude  omezen. Tyto  akce budou probíhat současně, a proto bude možné registrovat se pouze na jednu z nich. Platba na tyto tři akce musí být provedena předem, nikoli až na místě.

Společenský večer se bude konat dne 9. prosince 2019 od 20:00 h v GH Ambassador. Objednané vstupenky obdržíte při registraci. Vstupné je 500 Kč.

Vzdělávací akce bude pořádána dle stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Registrační poplatky od začátku registrace

Člen ČKS - 900 Kč
Čestný člen ČKS - 0 Kč
Zdravotní sestra, nelékařský zdr. pracovník - člen ČKS - 600 Kč
Nečlen ČKS - 1000 Kč
Zdravotní sestra, nelékařský zdr. pracovník - 650 Kč
Jednodenní účast - 600 Kč
Student (pregraduální studium) - 600 Kč
Host ČKS - 0 Kč
Vystavovatel - 1000 Kč
Zvaný řečník - 0 Kč
Workshopy KPR a Hemodynamika akutních stavů - 700  Kč
Ultrazvuková diagnostika na JIP - 700 Kč

Registrační poplatky OD: 15.10.2019 ve 24:00 hod. 

Člen ČKS - 1000 Kč
Čestný člen ČKS - 0 Kč
Zdravotní sestra, nelékařský zdr. pracovník - člen ČKS - 700 Kč
Nečlen ČKS - 1100 Kč
Zdravotní sestra, nelékařský zdr. pracovník - 750 Kč
Jednodenní účast - 600 Kč
Student (pregraduální studium) - 700 Kč
Host ČKS - 0 Kč
Vystavovatel - 1100 Kč
Zvaný řečník - 0 Kč
Workshopy KPR a Hemodynamika akutních stavů - 800 Kč
Ultrazvuková diagnostika na JIP - 800 Kč

Registrační poplatky OD: 20.11.2019 ve 24:00 hod. a placené na místě

Člen ČKS - 1100 Kč
Čestný člen ČKS - 0 Kč
Zdravotní sestra, nelékařský zdr. pracovník - člen ČKS - 800 Kč
Nečlen ČKS - 1200 Kč
Zdravotní sestra, nelékařský zdr. pracovník - 850 Kč
Jednodenní účast - 600 Kč
Student (pregraduální studium) - 800 Kč
Host ČKS - 0 Kč
Vystavovatel - 1200 Kč
Zvaný řečník - 0 Kč
Workshopy KPR a Hemodynamika akutních stavů - 800 Kč
Ultrazvuková diagnostika na JIP - 800 Kč