Ocenění odborných prací

Originální sdělení (cena 10000,- Kč): (hodnotí celý výbor ČAAK při své schůzi na návrh hodnotitelů abstrakt a programového výboru)
nejlepší lékařské ústní sdělení
nejlepší lékařský poster
nejlepší sesterské sdělení (ústní i poster)

 Zvláštní cena programového výboru (věcná cena nakladatelství zdravotnické literatury): „Inovativní přístup v akutní kardiologii.“

Zvláštní cena předsedy ČAAK (věcná cena nakladatelství zdravotnické literatury): „Příklad, který je hodno následovat.“