Informace pro aktivní účastníky

 

Ústní sdělení (lékařské, sesterské, technické)

jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina
audiovizuální technika: počítačová projekce

 

Slide-room

- Prezentace bude možné zaslat předem (klimova@kardio-cz.cz) nebo je možné je odevzdat přímo na sympoziu nejpozději 1 hodinu před začátkem bloku, kde je přednáška zařazena, ve "slide-room" naproti registraci. Slide-room bude otevřen po celou dobu sympozia (od neděle od 8,00 hodin).

U videosouborů je nutnost dodat prezentaci 24 hodin předem.

Při nedodržení dodání v uvedeném časovém předstihu si pořadatelé vyhrazují právo z technických důvodů prezentaci nepřijmout.

Součástí odevzdané prezentace MUSÍ být u všech akcí pořádaných Českou kardiologickou společností i slide s deklarací konfliktu zájmů. Vzorový slide si můžete stáhnout na webu ČKS 

Na počítačích je standardně nainstalován Microsoft Office s programy Power Point a Word. 
Obrazové soubory ve formátu: .jpg, .gif, .bmp.
Videosoubory ve formátu: .avi, .mpeg. 
Prezentace ve formátu .ppt, .pptx, .pps.
Media, která se mohou přehrávat:  DVD, USB Flashdisk
Promítací zařízení: dataprojektor pro PC

Posterová sdělení (lékařská, sesterská a technická)

- všechny postery budou k dispozici na dvou elektronických panelech ve foyer kongresového centra a bude k nim probíhat v pondělí 8.11. od 15,10 hod moderovaná diskuse.

Požadavky na dodání posteru:

  • Formáty: ppt, pdf, jpg, png
  • obraz na výšku
  • šířka v pixelech: 1080px
  • výška v pixelech: 1725px
  • Rozlišení může být i jiné, ale je dobré dodržet poměr stran cca 14:9 na výšku. (obrazovka je 16:9 na výšku, ale část obrazu zabere záhlaví a zápatí), v případě potřeby se prosím obraťte na technika, p. Růžičku (martin.ruzicka@geminitrade.cz)

 

Abstrakta

- zadaná abstrakta ústních a posterových sdělení jsou k dispozici v on-line verzi programu, kliknutím na název sdělení se otevře abstrakt. Taktéž jsou k dispozici v portálu Kardio365. Na stejné portálu budou do 2 týdnů po akci k dispozici i plné verze těch ústních sdělení, od jejichž autorů dostaneme souhlas s uvedením.