Co je nutné znát z echokardiografie k atestaci 14. září 2023, Hotel NH Collection Olomouc Congress, Olomouc

Úvodní slovo

Vážené(í) a milé(í) kolegyně a kolegové,
přijměte, prosím, naše pozvání na 1. ročník půldenního Kurzu praktické echokardiografie, který se bude konat v odpoledních hodinách dne 14. 9. 2023 v NH Hotelu Olomouc, těsně před Echodny 2023 (15.-16. 9. 2023) a je organizován Sekcí echokardiografie České asociace kardiovaskulárních metod při ČKS za podpory firmy GE.

Kurz je určen především pro lékaře v přípravě na kardiologickou atestaci (jimž by měl sloužit k ověření jejich znalostí nutných pro složení praktické zkoušky z echokardiografie při atestaci), ale nejen pro ně - rádi uvítáme i kolegyně a kolegy, které(ří) si chtějí oživit své echokardiografické znalosti a praktické dovednosti.

V úvodní části kurz se budeme věnovat technickému nastavení echokardiografického přístroje a standardnímu postupu při transthorakálním echokardiografickém vyšetření, zahrnujícímu i základní informace o měřených parametrech včetně hodnocení zásadních patologií (velikost srdečních oddílů, funkce srdečních komor, nejčastější chlopenní vady, hodnocení parametrů malého oběhu); dominantní částí kurzu je pak hands-on sekce zaměřená na praktické provedení a analýzu transthorakálního echokardiografického provádění u pacientů se základními srdečními patologiemi s aktivní participací všech účastníků kurzu pod odborným vedením zkušených lektorů, z nichž většina se podílí na atestačních zkouškách z kardiologie.

Věříme, že Vás idea a náplň tohoto zřetelně prakticky zaměřeného kurzu zaujme; vzhledem k zaměření kurzu je počet účastníků limitován a v případě zájmu je zapotřebí se zaregistrovat co nejdříve!
Na shledanou v září v Olomouci!

Za výbor Sekce echokardiografie ČAKVZM
prof. MUDr. Tomáš Paleček, PhD