Všeobecné informace

Místo a datum konání: Hotel NH Collection Olomouc Congress, Legionářská 1311/21, Olomouc; 23.-24.9.2022

Doprava do hotelu z nádraží: Hned před budovou hlavního nádraží nasednete na jakoukoli tramvaj směrem do centra města (hledejte zastávku Palackého nebo Náměstí hrdinů, kde vystoupíte). Pak vás čeká asi 5-10 min cesta pěšky alejí k hotelu. Po pravé straně budete mít Andrův stadion a nalevo je hotel.

Registrace: všechny formy registrace jsou přijímány pouze prostřednictvím webových stránek ČKS přes on-line registrační systém. K dispozici budou všechny formy přihlášek (aktivní, pasivní – individuální, skupinová, firemní), pro přihlášení používejte přístupové jméno a heslo, které jste zvolili při dřívější registraci, např. na Výroční sjezd ČKS. Nově registrovaní použijí ikonu „nový uživatel“. Pokud si své přihlašovací údaje nepamatujete, kontaktujte e-mailem organizační sekretariát, rádi Vám pomůžeme.

Abstrakta k aktivní účasti je možno posílat opět přes on-line systém ČKS do 15.7. 2022 24:00 h v českém jazyce. Ústní sdělení budou vybrána programovým výborem. Potvrzení o zařazení sdělení bude odesláno autorovi e-mailem do 15. 8. 2022. Definitivní tištěný program bude součástí kongresových materiálů a bude k dispozici na místě při registraci. V elektronické podobě bude finální program k dispozici na webových stránkách České kardiologické společnosti před akcí.

Registrační poplatek:
lékař 1 500 Kč
nelékařský zdravotnický pracovník 1 500 Kč
jednodenní účast: 700 Kč 

On-line registrace je možná do 15. 9. 2022. Po tomto datu bude možné registrovat se až přímo na místě. Poplatek na místě 1 800,-Kč

Certifikáty o účasti budou vydávány při registraci.

Vzdělávací akce bude pořádána dle stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.