Možnosti sponzoringu

Echodny 2022, 23.-24.9.2022, NH Hotel Olomouc

Možnosti sponzoringu

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER – 300.000,- + DPH  
10 m2 pro stánek, umístění banneru (max. 2 m2) v konferenčním sále, umístění loga na webu registrace, inzerce v programu akce; projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu do 30s v konferenčním sále v přestávkách odborného programu (statické obrázky nebo animace, bez ozvučení)

 

HLAVNÍ PARTNER – 100.000,- + DPH             
8 m2 pro stánek, umístění banneru (max. 2 m2) v konferenčním sále, umístění loga na webu registrace, inzerce v programu akce

 

PARTNER – 50.000,- + DPH   

5 m2 pro stánek, umístění banneru (max. 2 m2) v konferenčním sále

 

VYSTAVOVATEL  - 30.000 + DPH    

zákl. místo (4 m2) …………. 1 m2 = 5.000,- + DPH

 

 

Další možnosti

-Hands-on sekce                                                                       30.000,-

- Sponzorovaná přednáška 15min                                          25.000,-
-Umístění  banneru (max. 2 m2) v konferenčním sále         20.000,-
-Sponzor coffee breaku                                                        20.000,-
-Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu do 30 s
v konferenčním sále v přestávkách odborného programu 
(statické obrázky nebo animace, bez ozvučení)                  30.000,-
-Inzerce celostránková v programu akce 
(obálka 2., 3. strana)                                                            20.000,-
-Inzerce celostránková v programu akce - vnitřek               15.000,-
-Logo na webových stránkách akce                                     15.000,-