Informace pro firmy

 • Generální sponzor – 300 tis. Kč + DPH
  – hodinové sympozium
  - virtuální stánek společnosti
  - technické zajištění firemního bloku, střih bloku do finální podoby
  - 1x inzerce v elektronické verzi programu
  - uvedení loga sponzora během vysílání konference jako „Generálního sponzora“
  - 1x vysílací spot (max. 30sec) v době obědové přestávky v programu
  - umístění banneru v záběru na předsedající při firemním bloku (bannery dodá sponzor)

 

 • Hlavní sponzor – 200 tis. Kč + DPH
  – hodinové sympozium
  - virtuální stánek společnosti
  - technické zajištění firemního bloku, střih bloku do finální podoby
  - 1x inzerce v elektronické verzi programu


 • Sponzor – 100 tis. Kč  + DPH
  – hodinové sympozium
  - virtuální stánek společnosti
  - technické zajištění firemního bloku, střih bloku do finální podoby


 • Partner – 50 tis. Kč + DPH
  - virtuální stánek společnosti
  - 1x inzerce v elektronické verzi programu

 

 • Individuální požadavek
  - web banner na webové stránce živého vysílání…20.000,-Kč
  - firemní blok……………………………………….…30.000,-Kč
  - vysílací spot (30sec) o přestávce…………………50.000,-kč