Úvodní slovo

Vážení,
dovolujeme si Vás informovat, že rozhodnutím výboru České kardiologické společnosti byl změněn formát letošních Českých kardiologických dnů, a to z prezenční podoby na podobu virtuální. 

Registrace bude probíhat jak jste zvyklí, tedy přes svůj on-line účet v systému ČKS a bude zdarma.

Doufám, že nám zachováte přízeň a budete sledovat program i v tomto formátu.

S pozdravem,
Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D.
Předseda organizačního výboru ČKD 2020


Vážení kolegové, milí přátelé,

 

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na České kardiologické dny 2020. Za normálních okolností bychom se jako každý rok sešli v Praze na druhém vrcholném setkání naší společnosti, kde v průběhu dvou dní probíráme aktuality poslední doby, zejména pak kongresu Evropské kardiologické společnosti. Co do témat, nebude naše podzimní setkání výjimkou, její formát však díky pandemii bude opět jen virtuální.

Program pro Vás připravil programový výbor pod vedením prof. Martina Hutyry ve spolupráci s jednotlivými pracovními skupinami a asociacemi naší společnosti. Dozvíte se tak o nových doporučeních Evropské kardiologické společnosti i o výsledcích zajímavých studií z poslední doby. Budeme diskutovat novinky v diagnostice a léčbě plicní hypertenze, chlopenních vad i strategie antitrombotické a hypolipidemické léčby nemocných po infarktu myokardu. Zaměříme se i na poslední poznatky o léčbě srdečního selhání a vše zpestříme kasuistickými sděleními z praxe.

Jsme si vědomi toho, že podzimní období je pracovně vysoce náročné, což v letošním roce umocňuje nepříznivá situace způsobená Covid-19. Přesto doufáme, že si najdete čas a připojíte se alespoň na vybrané bloky jednání Českých kardiologických dnů.

Všichni doufáme, že se doba virtuálních setkání vrátí v dohledné době k setkáním osobním, na něž se z celého srdce těšíme. Do té doby budeme ale rádi, pokud ČKS zachováte svoji přízeň a podporu alespoň ve virtuálním světě.

Aleš Linhart
předseda České kardiologické společnosti