Organizační informace

České kardiologické dny, 22.– 23. listopadu 2018, Praha


Orea Hotel Pyramida 
Bělohorská 24, 169 00 Praha 6
Tel.: +420 233 102 273/282 - Rezervace
Tel.:+420 233 102 111
Fax:+420 233 357 312
Email: pyramida@orea.cz


Odborný program bude probíhat v Kongresovém sále hotelu 

Program akce je k dispozici na webových stránkách v on-line podobě, tištěný pak účastníci obdrží při registraci na místě. 

Obědy budou podávány formou teplého bufetu v restauraci Bohemia. Každý účastník při registraci obdrží 2 poukázky na čtvrteční a páteční oběd.

Coffee break – foyer přednáškového sálu, dopolední přestávky 22. a 23. 11., odpolední přestávka 23.11.2018

Registrace účastníků – foye u vchodu k přednáškovému sálu.

Předem je možné se zaregistrovat přes on-line registrační systém ČKS (stejně jako na sjezd ČKS) - viz Registrace (aktivní, pasivní) do 10. listopadu 2018

Registrace pro členy ČKS a studenty (pregraduální studium) je zdarma, pro nečleny ČKS 300,- Kč (na místě pak 500,- Kč) a pro zdravotní sestry a SZP 100,- Kč (na místě 200,- Kč). Registrační poplatek je možné uhradit až po provedení on-line registrace a po obdržení reg. čísla, které je nutné uvést jako variabilní symbol.

 

Informace pro přednášející:

K dispozici bude počítačová projekce. Prezentace je nutné odevzdat nejpozději 1 hodinu před blokem, ve kterém je sdělení zařazeno, do salonku, který je umístěn před přednáškovým sálem.

 

Parkování

Parkování je možné v areálu hotelu: placené – 16,-EUR / auto / den.