Informace pro přednášející

 

Potvrzení o zařazení ústního sdělení /předsednictví bylo odesláno do 12. prosince 2022

Jednacím jazykem je čeština. 
Audiovizuální technika: počítačová projekce

Po příjezdu na sjezd nebo nejpozději 2 hodiny před začátkem bloku, kde je přednáška zařazena, je nutné medium s prezentací odevzdat do slide-room.

Slide-room bude otevřen od 20.1. od 10,00 hodin a bude umístěn naproti registraci, v salonku Plato.

U videsouborů je nutnost dodat prezentaci 24 hodin předem. Při nedodržení dodání v uvedeném časovém předstihu si pořadatelé vyhrazují právo z technických důvodů prezentaci nepřijmout.

Součástí prezentace musí být dle pravidel ČKS i slide s vyplněnou deklarací konfliktu zájmů. Tento slide musí být zařazen na začátku nebo na konci prezentace. Technik ve slide-room bude zařazení slidu kontrolovat, event. bude připraven jej do prezentace doplnit. 

Na počítačích v sále je standardně nainstalován Microsoft Office s programy Power Point a Word. 
Obrazové soubory ve formátu: .jpg, .gif, .bmp 
Videosoubory ve formátu: .avi, .mpeg,  
Prezentace ve formátu: .ppt, .pptx, .pps
Media, která se mohou přehrávat: DVD, USB Flashdisk 
Promítací zařízenídataprojektor

Pro prezentující autory bude ve slide-room nachystán i Souhlas s převodem práv na zveřejnění prezentace na webu ČKS (portál Kardio365 a on-line program na webu akce), který může svým podpisem potvrdit či odmítnout.