Úvodní slovo

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

    rád bych Vás jménem výboru České asociace ambulantních kardiologů pozval na již 6. sjezd naší asociace (ČAAMK), který se uskuteční v termínu 20. – 21. ledna 2023.

   Sjezd proběhne prezenční formou v původním formátu našich předešlých sjezdů, tedy pátek odpoledne a sobota dopoledne. Sejdeme se opět v Olomouci v hotelu Clarion.

   Hlavními tématy na tomto sjezdu budou opětovně novinky, guidelines, které byly předneseny na výročním sjezdu ESC v létě 2022. Budou to zejména:

  • Komorové arytmie a prevence náhlé smrti
  • Plicní hypertenze   
  • Kardio - onkologie
  • Příprava kardiologických pacientů k nekardiálním operacím
  • Geriatrická kardiologie

 Samostatný blok bude věnován i léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním.

 Ve spolupráci s Pracovní skupinou kardiovaskulární rehabilitace zazní sdělení týkající se této problematiky, rovněž v samostatném bloku.

 Součástí sjezdu bude i výstava farmaceutických a zdravotnických firem z oblasti kardiologie.

 

   Zároveň si Vás všechny dovoluji pozvat na setkání členů České asociace ambulantních kardiologů a účastníků sjezdu, které se uskuteční v pátek 20. ledna od cca 19,30 hod v hotelu Clarion (v sálech Codex+Scriptum). 

   Věříme, že sjezd v tomto formátu a s výše uvedenými tématy, zvláště v prezenční formě, bude pro Vás všechny přínosem jak odborným, tak společenským. Těšíme se na setkání s Vámi v Olomouci.

 

S kolegiálním pozdravem

Za organizační a programový výbor

 Foto_dr._Ivan_Karel_-_cerven_2019.jpg

MUDr. Ivan Karel

předseda ČAAMK