Místo konání

17. - 18. ledna 2020, Olomouc

Clarion Congress Hotel Olomouc

Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc
GPS: 49°35'33.130"N 17°16'32.721"E web: https://www.clarioncongresshotelolomouc.com/cs/

Tel.: +420 581 117 117
Fax: +420 581 117 123
E-mail: info.cchol@clarion-hotels.cz

Hotel je umístěn naproti vlakovému nádraží a na MHD (spojení do centra).

Parkování

V garážích hotelu nebo na přilehlých komunikacích

foto_Clarion_exterier.jpg

Informace k registraci

Všechny formy registrace jsou přijímány pouze prostřednictvím webových stránek ČKS přes on-line registrační systém. Registrační systém je spuštěn dne 1. 11. 2019,  k dispozici budou všechny formy přihlášek (pasivní – individuální, skupinová, firemní), pro přihlášení používejte své účty (členské), případně (nečlenové) si vytvořte účet nový. Skupinové registrace by měly být primárně zadávány přes firemní účet, aby mohla být generována faktura. 

Pasivní registrace předem bude ukončena 10. ledna 2020

Registrační poplatek

       Registrace předem (poplatek uhrazen do 10. ledna 2020) Registrace na místě
Účastník    450,- Kč 600,- Kč
Host, čestný člen ČKS zdarma zdarma
Vystavovatel 450,- Kč 600,- Kč

 Poplatek prosím uhraďte až po potvrzení o registraci, které Vám dojde na e-mailovou adresu, kde budou uvedeny veškeré platební instrukce.

Již jednou uhrazený poplatek je možné vrátit event. zpět pouze v měsíci, kdy byl uhrazen, a to nejpozději do 10. ledna 2020.

Pro účastníky je zajištěn 17. ledna 2x coffee break a 18. ledna 1x coffee break a oběd po skončení programu.

Vstupenky na Slavnostní večeři si můžete objednat při on-line registraci. Večeře se bude konat od 19,30 hodin v sále Codex+Scriptum hotelu Clarion.

Certifikáty

Certifikáty ČLK budou vydávány při registraci. Předpokládaný počet kreditů přidělených ČLK pro tuto akci je 10. 

Informace pro přednášející

Potvrzení o zařazení ústního sdělení /předsednictví bude odesláno e-mailem všem autorům do 10. prosince 2019.

Jednacím jazykem je čeština. 
Audiovizuální technika: počítačová projekce

Po příjezdu na sjezd nebo nejpozději 2 hodiny před začátkem bloku, kde je přednáška zařazena, je nutné medium s prezentací odevzdat do slide-room.

Slide-room bude otevřen od 17.1. od 10,00 hodin a bude umístěn naproti registraci, v salonku Plato.

U videsouborů je nutnost dodat prezentaci 24 hodin předem. Při nedodržení dodání v uvedeném časovém předstihu si pořadatelé vyhrazují právo z technických důvodů prezentaci nepřijmout.

Součástí prezentace musí být dle pravidel ČKS i slide s vyplněnou deklarací konfliktu zájmů. Tento slide musí být zařazen na začátku nebo na konci prezentace. Technik ve slide-room bude zařazení slidu kontrolovat, event. bude připraven jej do prezentace doplnit. 

Na počítačích v sále je standardně nainstalován Microsoft Office s programy Power Point a Word. 
Obrazové soubory ve formátu: .jpg, .gif, .bmp 
Videosoubory ve formátu: .avi, .mpeg,  
Prezentace ve formátu: .ppt, .pptx, .pps
Media, která se mohou přehrávat: DVD, USB Flashdisk 
Promítací zařízenídataprojektor

Pro prezentující autory bude ve slide-room nachystán i Souhlas s převodem práv na zveřejnění prezentace na webu ČKS (portál Kardio365 a on-line program na webu akce), který může svým podpisem potvrdit či odmítnout.