Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

Je naším potěšením pozvat Vás jménem Organizačního a programového výboru k účasti na XXIX. workshopu České asociace intervenční kardiologie, který se letos uskuteční v Kongresovém centru hotelu Parkhotel v Plzni ve dnech 10.-12.4.2019. Letošní workshop se poprvé koná v Plzni a to ve spolupráci center z FN Plzeň a FN Královské Vinohrady. Budeme pokračovat v tradici přednášek a živých přenosů z obou pracovišť s interaktivní diskuzí o aktuálních tématech intervenční kardiologie včetně  kontroverzních pohledů na provádění koronárních a nekoronárních  intervenčních výkonů. V programu nebude ani letos chybět sesterská sekce a sekce pro mladé kardiology, ve které budou probírána témata z intervenční kardiologie potřebná ke kardiologické atestaci. Již první den je do programu zařazena slavnostní přednáška prof. Petra Widimského shrnující výsledky studií PRAGUE.

Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že i díky Vaší účasti bude XXIX. Workshop České asociace intervenční kardiologie úspěšný.

 

doc. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D. a doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.   
spolupředsedové organizačního výboru                                         

doc. MUDr. Martin Mates, Ph.D.
předseda České asociace  intervenční kardiologie