Úvodní slovo

Milé kolegyně, vážení kolegové,

   dovolujeme si Vás pozvat na XXIV. konferenci České asociace srdečního selhání (ČASS), která se koná 16.října 2019 v překrásných prostorách Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu, přímo v centru Brna. Program bude zahrnovat nové poznatky z oblasti diagnostiky a terapie onemocnění kardiovaskulárního systému a bude složen především z přehledných přednášek, doplněných o vlastní výsledky. Jedním z hlavních témat bude srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí (HFpEF) a představení nového doplnění Evropských guidelines pro srdeční selhání (Clinical practice update on heart failure 2019). Součástí programu bude i představení nového předsedy České asociace srdečního selhání, doc. MUDr. Filipa Málka, Ph.D., který se právě v tento den ujme funkce. Během září a začátkem října proběhnou volby nového výboru ČASS, který se taktéž ujme této funkce tento den.

 Věříme, že odborná jednání budou užitečná a praktická jako v minulých letech, a že setkání a lékařů zabývajících se srdečním selháním z různých pohledů přispěje k prohloubení vzájemné spolupráce.

Těšíme se na setkání s Vámi

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc
Předseda ČASS