Úvodní slovo

Pokud máte jakékoliv připomínky, návrhy nebo komentáře - nejen k proběhlému sympoziu...

napište nám


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

   asi se shodneme, že tato doba covidová je roztodivná. Na jedné straně nám bere to, co je nakonec na světě jedna z nejdůležitějších hodnot – lidský kontakt a bezprostřední komunikaci, na druhé straně nám možná vyjasnila mysl tak, že si právě ty důležité hodnoty můžeme uvědomit. Nejenom sílu mezilidských vztahů a vzájemné solidarity. Ale třeba také to, že se obejdeme bez spousty materiálních věcí či aktivit, ve kterých jsme byli zapojeni, a na kterých jsme byli závislí. (Naši političtí vůdcové ovšem promeškali tu dobrou příležitost lidem říct, že vánoční svátky nejsou jen o dárcích, a místo toho „zachraňovali Vánoce“.)

   Nicméně vědecký výzkum, odborný růst a sdílení novinek v medicíně zastavit samozřejmě nechceme a nemůžeme. Možná si vzpomenete, že sjezd naší PS Chlopenní a vrozené srdeční vady na jaře 2020 byl vlastně úplně první obětí koronaviru v kardiologické komunitě, neboť byl zakázán přesně 36 hodin před zahajovacím gongem. Během loňského roku se však kardiologická obec rychle adaptovala na virtuální vysílání a nabídka zoom konferencí je obrovská. Proto už čerpáme ze zkušeností našich předchůdců a rozhodli jsme se jednak program trochu zeštíhlit, a jednak vysílat v odpoledních a podvečerních hodinách. Pozorujeme totiž, že pokud se lékař nemůže uvolnit na kongres fyzicky, většinou se po něm žádá, aby chodil do práce a tam pracoval.

   Ale přesto, že virtuální kongresy nemohou nabídnout těsnost fyzické komunikace, vypracovanou choreografii, bohaté nabídky sponzorů, ani dobré jídlo a pití a společenský večer, domníváme se, že přinášíme kvalitní a zajímavý program, pro který zatoužíte se posadit odpoledne k obrazovce, snad se sklenkou vlastního dobrého vína. Myslíme si, že nejcennější je diskutovat problematické situace. Ty jednoduché známe a máme na ně přehledná doporučení. A tak i letos se budeme věnovat různým složitým rozhodnutím u pacientů se srdeční vadou. Sjezd pořádáme ve spolupráci s PS kardiovaskulární rehabilitace, neboť návrat operovaného kardiaka do normálního života považujeme za neodmyslitelnou součást naší léčebné péče. Účast opět přislíbil také Marek Orko Vácha – molekulární a evoluční biolog, kněz, spisovatel a přednosta katedry etiky III. LFUK, který nás provede například etickými aspekty péče o kriticky nemocné děti s vadou, či otázkami ohledně abortů z medicínských indikací. Vysíláme živě, takže se budete moci do diskuse on-line zapojit.

Těšíme se tedy na setkání s vámi, nikoliv tradičně v Hradci Králové, ale u obrazovek vašich počítačů, a to 17.-18. března 2021 (rovněž atypicky - středa a čtvrtek). Registraci právě otevíráme.

 

Za výbor PSCHVSV 

Foto_doc._Dan_Marek_-_cerven_2019.jpg

 

doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D., FESC
předseda