Úvodní slovo

Milé kolegyně, vážení kolegové,

   přijměte pozvání na sedmnácté sympózium Pracovní skupiny Plicní cirkulace České kardiologické společnosti, které již tradičně pořádáme ve spolupráci s PS pre chlopňové chyby a VCH srdca v dospelosti SKS a Českou společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP.

  V letošním roce budeme zvláštní pozornost věnovat problematice kardiopulmonálních vztahů, některým specifickým aspektům tromboembolické nemoci, vrozeným srdečním vadám s plicní hypertenzí v dospělosti, ošetřovatelské péči u pacientů s onemocněním plicní cirkulace a pochopitelně praktickým aspektům implementace Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze Evropské kardiologické a Evropské respirační společnosti z roku 2022. Kromě přehledových sdělení bude program zahrnovat i kazuistiky. Pokud byste se rozhodli přispět kazuistickým sdělením, zašlete, prosíme, abstrakt nejpozději do 20.9. 2023.

Milé kolegyně, vážení kolegové, těším se na společné setkání v Lednici o víkendu 14. - 15 října 2023.

 

Za organizační výbor

Prof. MUDr. Pavel Jansa, PhD.
Předseda PS Plicní cirkulace ČKS