Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

    v listopadu tohoto roku se koná již XVI. české a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci. Tato společná tradice české a slovenské arytmologie byla zahájena v roce 2003 ve Staré Lesné pod Vysokými Tatrami a od té doby se obě země pravidelně každý rok střídají v zajištění jejího pokračování na své straně naší společné hranice. Letos tato akce poprvé dospěla do Ostravy, města s nenapodobitelnou průmyslovou historií, a tato skutečnost se přímo dotkne zejména společenské části tohoto setkání.

   V letošním programu bychom rádi zvýšili akcent na klinické stránky všech důležitých oblastí, které propojují každodenní práci specialistů na léčbu arytmií a všeobecně zaměřených kardiologů, ale také internistů, praktických lékařů nebo např. neurologů. Potřeba těsnější spolupráce všech těchto subjektů v péči o pacienty podstupující komplexní výkony nebo např. o pacienty po cévní mozkové příhodě je realitou dnešní doby.

   Větší prostor a více samostatnosti budou mít v programu sympozia pracovní skupina Kardio 35 a Fórum mladých kardiológov. Mladí kardiologové jsou dnes ve specializované arytmologické praxi nedostatkovou populací a jejich výchova se s postupným přibližováním stále aktivních zakladatelů moderní české a slovenské elektrofyziologie důchodovému věku stává jedním z nejnaléhavějších úkolů nejbližší budoucnosti.

   Již tradičně bude mít na sympoziu samostatný program pracovní skupina KardioTech. Klinická elektrofyziologie byla, je a bude jednou z disciplín kardiologie, v níž je propojení práce lékařů, techniků a sester na sálech i v ambulancích nejtěsnější a tento obor by bez jejich vzájemné spolupráce a specializované technické podpory vůbec nemohl existovat.

   Jestliže bylo na počátku zdůrazněno klinické pojetí sympozia a propojení pohledů na společná témata z různých perspektiv péče o pacienty s arytmiemi, bez materiálových a přístrojových inovací a pokroků ve farmakologii si progres oboru nelze představit. A protože nejde jen o teorii, ale zejména o rychlé zařazování technických novinek do praxe, pracujeme v letošním roce na rozšíření formátu prezentací nejnovějších technologií v satelitních „hands on“ workshopech.

   Na závěr mi dovolte připomenout, že arytmologie je velkým a neustále se dynamicky rozvíjejícím oborem. I v letošním roce přináší mnoho nových poznatků z dokončených studií, které budou v příštích letech usměrňovat naši práci. Některé z nich se významně promítají do recentně obnovených doporučení pro diagnostiku a léčbu. Smyslem sympozium je nejen ucelená prezentace všech nových informací, které přinesla arytmologie roku 2018, ale především otevřená a diskuze s co nejširším angažovaným publikem.

Společné sympozium nám k tomu dává jedinečnou příležitost. Proto neváhejte a v co největším počtu přijeďte ve dnech 11. - 13. listopadu do Ostravy. Za organizační a programový výbor, naše oborné asociace, a všechny, bez jejichž pomoci by uskutečnění sympozia bylo nemyslitelné, se těším na setkání s Vámi.

 

 

 foto_doc._Fiala.jpg

doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D.
předseda České asociace pro srdeční rytmus