Úvodní slovo

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST SLEDOVÁNÍ PROGRAMU I ON-LINE FORMOU

Vážení příznivci plicní cirkulace,

organizační výbor PS plicní cirkulace dodatečně rozhodl o pořádání sympozia hybridní formou tzn. že půjde o kombinaci prezenční formy s možností vzdáleného sledování programu on-line.

Pokud tedy máte zájem o on-line sledování, můžete se registrovat až do termínu konání sympozia.

UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNíKY PREZENČNÍ FORMY SYMPOZIA

Vážení účastníci prezenční formy,

dle nařízení Vlády České republiky platného od 1.9.2021 je nutné splnit při pořádání hromadných akcí ve vnitřních prostorách podmínku O-N-T, tzn. že bez doložení patřičných certifikátů Vám NEBUDE UMOŽNĚN VSTUP NA AKCI.

Děkujeme za pochopení

 

Milé kolegyně, vážení kolegové, milí příznivci plicní cirkulace,

dovoluji si Vás oslovit jménem programového výboru s pozváním na již 15. sympózium Pracovní skupiny Plicní cirkulace České kardiologické společnosti, které plánujeme na 15. a 16. října 2021. Tradici pravidelných setkání v Lednici jsme museli v loňském roce v důsledku nepříznivé situace v souvislosti s pandemií onemocnění Covid 19 přerušit a sympózium na poslední chvíli uspořádat virtuálně. Ač byla tato varianta nakonec velmi úspěšná a účast předčila očekávání, pevně věříme, že letos se budeme moci opět sejít v krásném a klidném prostředí Lednicko-valtického areálu.

Podobně jako v předchozích letech je spolupořadatelem sympózia PS pre chlopňové chyby a VCH srdca v dospelosti SKS a Česká společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP. Připravovaný program zahrnuje jak přehledná sdělení na aktuální témata v oblasti plicní hypertenze, pravé komory srdeční, vztahu infekce onemocnění Covid 19 a plicní cirkulace, tak kazuistiky, neboť právě ty představují jedinečnou a stále více doceňovanou formu odborných sdělení, kdy medicína je vyučována samotným pacientem. Proto také velmi uvítáme Vaši aktivní účast na sympóziu formou kazuistické prezentace.

Těším se na setkání s Vámi letos v říjnu v Lednici!

Prof. MUDr. Pavel Jansa, PhD.
Předseda PS Plicní cirkulace ČKS

 

 

 

 

SPONZOR VIRTUÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ A ZÁZNAMU SYMPOZIA