Úvodní slovo

ZÁZNAM 14. SYMPOZIUM PRACOVNÍ SKUPINY PLICNÍ CIRKULACE je po jednotlivých blocích zveřejněn na www.plicnicirkulace2020.online   Nejsou zde uvedeny přednášku, u kterých autor (nebo partner) nesouhlasil se zveřejněním záznamu.

Vážení přátelé,

14. sympozium Pracovní skupiny Plicní cirkulace, které jsme plánovali tradičně do Lednice na termín 16. - 17. října 2020, jsme museli z důvodů stávající epidemiologické situace a vládního nařízení změnit z prezenční formy na podobu virtuální.

Celá akce proběhne tedy online dne 16.10.2020 od 13. hodin na www.plicnicirkulace2020.online.

Připravili jsme pro vás program přednášek zaměřených jednak na vzdělávání mladých kardiologů před atestací –„Co by měl vědět adept kardiologické atestace o fyziologii, patofyziologii a chorobách plicní cirkulace“, jednak jsme se zaměřili na problematiku  COVID-19, rovně se zřetelem na plicní cirkulaci. Zařazeny jsou také tradiční bloky společností, které jako partneři konání sympózia tradičně podporují. Věříme, že především pro PS kardio35, ale i pro všechny zájemce o plicní cirkulaci bude program atraktivní a že realizací virtuální formou přispějeme k dalšímu rozvoji jak v porozumění problematice onemocnění plicní cirkulace, tak k nové formě vzdělávání, která bude jistě v budoucnu více využívána nejen z důvodů epidemiologických, ale i jako forma z řady důvodů praktická.    

Za výbor PS PC

Michael Aschermann