Úvodní slovo

Vážení přátelé plicní cirkulace a kardiologie,

srdečně Vás zveme na tradiční - již 12. sympozium Pracovní skupiny plicní cirkulace ČKS, které se po roce bude konat opět v Lednicko-Valtickém areálu. Akce je pořádána ve spolupráci s Pracovnou skupinou Chlopňové a vrodzené chyby srdca Slovenské kardiologické společnosti a s Českou společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP. Jsme rádi, že dlouholetá přátelská spolupráce s těmito partnery vždy přispívá jak k vyšší účasti, tak především ke kvalitě programu našeho sympozia.

Kromě bloků věnovaných níže uvedeným tématům budeme rádi, když přispějete k zajímavosti programu ve dvou sekcích kazuistických sdělení. Z předchozích našich setkání již víme, že právě tyto sekce jsou oblíbené a právě při nich je naše vzájemná diskuze nejživější. Budeme rádi, když se nám po roce opět podaří vytvořit tvůrčí setkání všech, kteří se problematice plicní cirkulace věnují. 

 

Michael Aschermann, Pavel Jansa, Iveta Šimková a Jan Kvasnička

 

Program v tématech: 

Novinky v klasifikaci, diagnostice a v léčbě plicní hypertenze (Světové sympozium PH, Nice 2018)

Vrozené srdeční vady v dospělosti

Zobrazovací metody u plicní cirkulace

Akutní plicní embolie

Kazuistická sdělení - varia

 

Pro autory kauzuistických sdělení:

Tři nejlepší budou odměněni úhradou účasti na kongresu ČKS v Brně, 2019.