Schéma programu - České kardiologické dny 2019

pondělí 25.11.2019

   Hlavní sál  -  pondělí 25.11.2019   

 8:30  Zahájení – úvodní slovo předsedy ČKS a předsedy organizačního výboru ČKD
 8:40  Nová guidelines ESC 2019
 9:45  Srdeční selhání – novinky ESC 2019
 10:45  Přestávka
 11:20  Symposium společnosti BAYER
 12:25  Symposium společnosti PFIZER Jaká je budoucnost hrazené péče o antikoagulovaného pacienta v ČR?
 13:25  Přestávka
 14:10  Kazuistický kvíz – Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod
 15:45  Nové trendy ve farmakoterapii po infarktu myokardu
 16:25  Přestávka
 16:50  Novinky v diagnostice a léčbě plicní arteriální hypertenze
 18:00  Konec programuúterý 26.11.2019

   Hlavní sál  -  úterý 26.11.2019   

 8:30  Symposium společnosti MSD Dva lékaři, jeden pacient
 9:30  Přestávka
 9:35  Prevence kardiovaskulárních onemocnění pohledem nových doporučení Evropské kardiologické společnosti
 10:20  Symposium společnosti RECORDATI Metabolické aspekty antihypertenzní léčby
 11:20  Přestávka
 11:50  Hotlines ESC 2019 Paříž
 13:10  Přestávka
 14:00  Ischemická choroba srdeční – praktické aspekty farmakoterapie a pohledem nových doporučení ESC 2019
 15:15  Kardiomyopatie od A do Z
 16:15  Závěr kongresu, závěrečné slovo předsedy ČKS a předsedy organizačního výboru ČKD
 16:20  Konec programu