Program schéma

   Hlavní sál  -  pondělí 25.11.2019   

 8:30  Zahájení – úvodní slovo předsedy ČKS a předsedy organizačního výboru ČKD
 8:40  Nová guidelines ESC 2019
 9:45  Srdeční selhání – novinky ESC 2019
 10:45  Přestávka
 11:20  Symposium společnosti BAYER
 12:25  Symposium společnosti PFIZER Jaká je budoucnost hrazené péče o antikoagulovaného pacienta v ČR?
 13:25  Přestávka
 14:10  Kazuistický kvíz – Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod
 15:45  Nové trendy ve farmakoterapii po infarktu myokardu
 16:25  Přestávka
 16:50  Novinky v diagnostice a léčbě plicní arteriální hypertenze
 18:00  Konec programu