Úvodní slovo

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 rok uběhnul jako voda a my Vás opět srdečně zveme na tradiční podzimní setkání českých a moravských kardiologů  - České kardiologické dny 2014, které se tentokráte bude konat ve čtvrtek a pátek 27. – 28. listopadu opět v hotelu Diplomat v Praze. Odborný program bude mít podobnou strukturu, jako v minulých letech.

Tradicí se pomalu stávají bloky „Otázky ke kardiologické atestaci“, které jsou oblíbeny nejenom mezi mladými kolegy, kteří se k atestaci připravují. Již třetím rokem Vám přední odborníci ve dvou blocích shrnou, jak by měly vypadat ideální odpovědi na celkem 18 dalších atestačních otázek. Slidy z těchto přednášek pak budou volně k dispozici na webových stránkách ČKS ve složce „Příprava ke kardiologické atestaci“.

Seznámíte se také se třemi z pěti nových doporučených postupů ESC/ČKS, které byly v letošním roce publikovány. Jsou to „Předoperační vyšetření před nekardiálními chirurgickými výkony“, „Plicní embolie“ a „Onemocnění aorty“. Zbývající dva doporučené postupy budou představeny na výročním sjezdu ČKS v Brně v květnu 2015.

Letos bude výjimečně chybět blok o úspěšně ukončených výzkumných grantech IGA MZ ČR.  Důvodem je probíhající reorganizace grantových agentur a financování vědeckovýzkumné činnosti, která způsobila, že s většinou úspěšně ukončených grantů v roce 2013 jsme Vás seznámili na loňských ČKD formou průběžných zpráv. Takže zase až za rok.

V programu ČKD 2014 však je řada dalších zajímavých věcí. Například, nedávno byla předčasně ukončena mezinárodní klinická studie Symplicity HTN-3 s renální denervací u nemocných s rezistentní hypertenzí a nedlouho poté i podobná česká multicentrická studie Prague 15. Přišel čas na kritické zhodnocení této léčebné metody. V minisymposiu o vrozených srdečních vadách v dospělosti se nepochybně dozvíte zajímavé a užitečné informace. Velmi aktuálním problémem současnosti je kardiovaskulární bezpečnost nových antidiabetik. I o tom se dozvíte, a to jak z pohledu kardiologa tak i diabetologa. Vítaným zpestřením jistě bude interaktivní echokardiografická kviz a uslyšíte ještě další aktuality a zajímavosti.

Takže neváhejte a přijďte. Věříme, že Vás dvoudenní odborný program nezklame.

 V úctě,

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., předseda ČKS
Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., předseda programového výboru
Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., předseda organizačního výboru.