Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 7979 / vypisuji: 1 - 30

BLOK 7 - KDY A KOMU INDIKOVAT KRÁTKODOBÉ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY

Předsedající: P. Toušek, P. Ošťádal, J. Bis, R. Brát, T. Kovárník, O. Boček, I. Horňáček, O. Hlinomaz (Praha, Hradec Králové, Ostrava-Poruba, Brno, Jihlava)

BlokXXXI. workshop ČAIK

BLOK 6 - INTRAVENÓZNÍ ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA PŘI PCI

Předsedající: I. Varvařovský, Z. Moťovská, P. Kala, J. Bis, M. Malý (Pardubice, Praha, Brno, Hradec Králové)

BlokXXXI. workshop ČAIK

BLOK 5 – IMAGING A KORONÁRNÍ FYZIOLOGIE – ÚSVIT ČI SOUMRAK?

Předsedající: T. Kovárník, M. Mates, P. Kala, J. Kaňovský, K. Kopřiva, R. Špaček (Praha, Brno, Ústí nad Labem)

BlokXXXI. workshop ČAIK

BLOK 4 + LIVE 6 – CTO NEJEN PRO CTO SPECIALISTY

Předsedající: K. Novobílský, V. Novotný, Z. Coufal, R. Štípal, J. Sitar, L. Pleva, M. Erbrt (Ostrava, Pardubice, Zlín, Brno, Praha 8)

BlokXXXI. workshop ČAIK

BLOK 3 + LIVE 4,5 – STRUKTURÁLNÍ INTERVENCE II (LAAO, MITRÁLNÍ A TRIKUSPIDÁLNÍ REGURGITACE)

Předsedající: M. Branny, M. Poloczek, B. Janek, P. Branny, J. Bis, P. Neužil, P. Toušek (Ostrava, Brno, Praha, Třinec, Hradec Králové)

BlokXXXI. workshop ČAIK

BLOK 2 + LIVE 3 – STRUKTURÁLNÍ INTERVENCE I (DYSFUNKCE BIOPROTÉZY, VIV A KOMPLEXNÍ TAVI)

Předsedající: M. Mates, P. Branny, M. Želízko, M. Hudec, J. Sikora, P. Červinka (Praha, Třinec, Banská Bystrica, SR, Brno, Ústí nad Labem)

BlokXXXI. workshop ČAIK

BLOK 1 + LIVE 1,2 – LM/BIFURKACE

Předsedající: P. Kala, M. Hudec, K. Kopřiva, P. Toušek, J. Sitar, I. Bernat, A. Schee (Brno, Banská Bystrica, SR, Praha, Plzeň, Karlovy Vary)

BlokXXXI. workshop ČAIK

III. BLOK

Předsedající: B. Radjenovičová, J. Dodulík, K. Bobčíková (Praha 10, Ostrava - Poruba, Ostrava)

BlokXXXI. workshop ČAIK

II. BLOK

Předsedající: Š. Lexová, M. Porzer, K. Machů, I. Vičíková (Praha, Ostrava, Brno)

BlokXXXI. workshop ČAIK

I. BLOK

Předsedající: L. Klemsová, Z. Vlková, T. Grézl (Ostrava)

BlokXXXI. workshop ČAIK

PARAMETRY ALERGICKÉ REAKCE PO KATETRIZAČNÍM UZÁVĚRU PATENTNÍHO FORAMEN OVALE POMOCÍ RŮZNÝCH TYPŮ OKLUDERŮ – PILOTNÍ PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÁ STUDIE

A. Dvořáková, M. Mates, K. Kopřiva, P. Kmoníček, O. Jirkovská, F. Holý, P. Neužil (Praha)

Cíl: Porovnat laboratorní parametry alergické odpovědi po katetrizačním uzávěru patentního foramen ovale (PFO) pomocí tří různých typů nitinolových okluderů v...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XXXI. workshop ČAIK

PSEUDOANEURYSMA ARTERIA RADIALIS JAKO KOMPLIKACE SELEKTIVNÍ KATETRIZAČNÍ KORONAROGRAFIE.

J. Laštůvka, M. Porzer, M. Branny (Ostrava)

Úvod Selektivní koronarografie je běžně prováděné vyšetření s nízkým rizikem závažných komplikací. Z lokálních komplikací transradiálního přístupu se nejčastěji jedná o...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XXXI. workshop ČAIK

ČASNÁ DEGENERACE CHLOPENNÍ BIOPROTEZY V AORTÁLNÍ POZICI ŘEŠENÁ TAVI VALVE-IN-VALVE.

Z. Komorová, J. Sitar, L. Groch, J. Seménka, M. Novák (Brno)

V kazuistickém sdělení popisujeme případ po chirurgické náhradě aortální chlopně bioprotezou Sorin Perceval S sutureless v roce 2014 s poměrně...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XXXI. workshop ČAIK

TAV-IN-SAV, KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY TRANSKATETROVÉ IMPLANTACE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ DO DEGENEROVANÉ BIONÁHRADY, ZKUŠENOSTI KARDIOCENTRA IKEM

L. Tauchenová, B. Janek, M. Želízko (Praha)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XXXI. workshop ČAIK

MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY

V. Pfeiferová (Brno)

Mechanické srdeční podporyBc. Veronika Pfeiferová ABSTRAKT Ve své prezentaci bych chtěla představit a ucelit přehled o mechanických srdečních podporách (MSP) a poté...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. workshop ČAIK

KOMPLIKOVANÁ IMPLANTACE TENDYNE CHLOPNĚ

M. Vokounová, P. Červinka (Ústí nad Labem)

Cílem přednášky je seznámení s transkatétrovou mitrální  srdeční  chlopní Tendyne a její implantací u 75leté pacientky. Teoretická část  představí  mitrální chlopeň...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. workshop ČAIK

TRIGUARD 3

R. Čepeláková, M. Vlasáková (Praha 5)

Transfemorální umístění nitinolové síťky do oblouku aorty,přes všechny odstupy hlavnich větví. Přes  arteria suclavia sinistra,arteria carotis communis sinistra , truncus...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. workshop ČAIK

ECMO – NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI

G. Elashry Ryšavá, B. Musilová, H. Burianová (Brno)

ECMO – naše první zkušenostiÚvod:Různé formy mechanické podpory (MP) oběhu jsou v poslední době v intervenční kardiologii na vzestupu jak...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. workshop ČAIK

TAVI ANEB NA CO SI SESTRA TROUFNE? TÉMATICKÝ OKRUH: INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE

L. Nováková, L. Brůčková , E. Buksová, D. Ivanská, K. Machová , L. Moučková, B. Píšová, H. Směšná, J. Kubánková, V. Kočka (Praha)

Cíl: Aortální stenóza je nejčastější získaná chlopenní vada dospěléhověku a katetrizační implantace aortální chlopně (TAVI) je méně invazivnímetodou léčby. Prezentujeme...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. workshop ČAIK

KOMBINACE ROTAČNÍ ATEREKTOMIE A KORONÁRNÍ LITOTRYPSIE U NEMOCNÝCH S VYSOCE KALCIFIKOVANÝMI STENÓZAMI VĚNČITÝCH TEPEN.

M. Ružičková, A. Trlíková (Bratislava, SR, Bratislava)

  Rotační aterektomie (rotablace) se již řadu let používá u pacientů s těžce kalcifikovanými věnčitými tepnami, kteří podstupují perkutánní koronární intervenci...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. workshop ČAIK

IMPELLA-MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA A PÉČE O PACIENTA PO JEJÍM ZAVEDENÍ

J. Frantová, H. Zapletalová, G. Kopáčková (Praha 4)

Impella je krátkodobá mechanická srdeční podpora. Slouží ke stabilizaci hemodynamické situace pacienta, využívá se při rizikových perkutánních koronárních intervencích a...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. workshop ČAIK

CTO PROGRAM V PARDUBICÍCH, KAZUISTIKA

M. Doskočilová , Š. Holá, V. Novotný (Pardubice)

CTO program na kardiologickém pracovišti Agel v Pardubicích. CTO-  chronický totální uzávěr věnčité tepny, která je dlouhodobě  uzavřená a omezuje zásobení...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. workshop ČAIK

SHOCKWAVE V ŽILNÍM SYSTÉMU – ULTIMÁTNÍ POUŽITÍ METODY

M. Hudec, M. Poloczek, J. Kaňovský, V. Brázdil, O. Toman, M. Fiala, T. Zatočil (Brno)

Intravaskulární litotrypse (IVL) se využívá v přípravě těžce kalcifikovaných koronárních lézí. Principem je insuflace nízkotlakého balónu (4-6 atmosfér) v místě...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XXXI. workshop ČAIK

VÝBĚR KORONÁRNÍCH STENTŮ U PACIENTŮ SE STEMI LÉČENÝCH PRIMÁRNÍ PCI. SUBANALÝZA STUDIE PRAGUE-18.

O. Hlinomaz, J. Jarkovský, Z. Moťovská (Brno, Praha)

Úvod: Stenty uvolňující léky (DES) jsou doporučené stenty pro primární PCI.Cíl/metody. Cílem naší analýzy bylo zjistit, proč intervenční kardiologové používali...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XXXI. workshop ČAIK

NAŠE ZKUŠENOSTI S MECHANICKÝM PODPŮRNÝM SYSTÉMEM LEVÉ KOMORY PULSECATH IVAC 2L.

O. Hlinomaz, L. Baldovský, I. Vulev (Brno, Bratislava, SR)

Mechanický pulzatilní podpůrný systém levé komory PulseCath iVAC 2L je novým zařízením, které využíváme u vysoce rizikových nemocných podstupujících PCI....

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XXXI. workshop ČAIK

JAK JSEM OPEROVAL + DISKUZE

Š. Černý (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 23. symposium o chlopenních vadách

KAZUISTIKA 2 - MITRÁLNÍ REGURGITACE

Š. Černý (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 23. symposium o chlopenních vadách

PŘEHLED KATETRIZAČNÍCH INTERVENČNÍCH METOD

J. Januška (Třinec)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 23. symposium o chlopenních vadách

VLIV FENESTRACE NA DLOUHODOBÉ PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO TOTÁLNÍM KAVOPULMONÁLNÍM SPOJENÍ

O. Materna (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 23. symposium o chlopenních vadách

PATOFYZIOLOGIE JEDNOKOMOROVÉ CIRKULACE

V. Chaloupecký (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 23. symposium o chlopenních vadách