Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

pod záštitou ministra zdravotnictví, prof. MUDr. V. Válka, CSc., MBA, EBIR; ředitele VZP, Ing. Z. Kabátka; předsedou zdravotního výboru Senátu ČR, MUDr. R. Krause, MBA,

         si Vás dovolujeme jménem výboru České asociace intervenční kardiologie pozvat na již XXXI. Workshop ČAIK, který se bude konat poprvé v Ostravě ve dnech 6.- 8. dubna 2022, v hotelu Clarion.

Věříme, že se opět setkáme v prezenční formě, tak jako se tomu podařilo i v minulém a velmi úspěšném jubilejním ročníku, kde účast předčila naše očekávání.

Hlavní změnou oproti loňskému ročníku je návrat k živým přenosům, které budou tradičně doplněny přehlednými a zajímavými kazuistickými sděleními a chystáme i některé nové formáty sympozií.

6. dubna Výbor ČAIK připravuje sekci věnovanou edukaci mladých kardiologů, a to ve spolupráci s PS Kardio35, a poutavou sekci sesterskou.

Hlavní program bude probíhat 7. – 8. dubna a vedle živých přenosů bude zaměřen na interaktivní diskuse k důležitým tématům současné intervenční kardiologie, která zásadním způsobem ovlivňuje a doplňuje další oblasti kardiologie. Diskutováno bude řešení komplexních koronárních a strukturálních patologií, problematika mechanických srdečních podpor (ECMO, Impella aj.), nové poznatky / technologie, novinky v antitrombotické léčbě, výsledky analýz Národního registru KV intervencí aj.  

Při nepříznivých epidemiologických podmínkách počítáme s virtuální variantou.  

Těšíme se na setkání,  

 

Petr Kala, Martin Mates a Marian Branny

Za Výbor ČAIK a organizační a programový výbor WS

CMD_ePCR_Rotating_Banner_(2).gif