Kongresové zpravodajství pohledem Kardio35

24.9.2020

Dopolední blok posledního přednáškového dne byl zakončen vyzvanými sděleními Pracovní skupiny KardioTech. Tato pracovní skupina vznikla koncem roku 2017 a ve svém ustavujícím prohlášení si klade za cíl vytvořit komunikační platformu pro sdílení a šíření aktuálních odborných a organizačních informací, podporovat účast nelékařských profesí na klinické praxi a dále klade důraz na vzdělávání a podporu vědecké práce biomedicínských inženýrů.
číst celé v PDF | MUDr. Kameník Martin

23.9.2020

V rámci vyročního sjezdu České kardiologické společnosti má dne 23.9. zaujalo že nemý srdeční infarkt predstavuje v nerizikové populaci až 22-64% z celkového počtu IM, u rizikovejší populace (DM, HT) je to ještě víc.
číst celé v PDF | MUDr. Lucia Masárová

22.9.2020

Přednášky úterního dne otevřel blok České společnosti pro trombózu a hemostázu zabývající
se tématem tromboembolických komplikací u onkologických pacientů, ve kterém byly shrnuty
doporučené postupy pro prevenci a léčbu tromboembolických komplikací u pacientů s
malignitami...
číst celé v PDF | MUDr. Chaloupka Anna Ph.D.

21.9.2020

V rámci sekce o chronických koronárních syndromech byla představena randomizovaná studie ISCHEMIA. V této studii byla značná chybovost zátěžových testů a to konkrétně 34%. Efekt PCI/CABG na mortalitu stabilních pacientů byl nevýznamný, ale byl prokázán jasný efekt revaskularizace u těchto pacientů na zlepšení jejich obtíží. Pacienti s dysfunkcí LK a/nebo anamnézou srdečního selhání měli z revaskularizace jasný prospěch. Dále se v této sekci diskutovala problematika...
číst celé v PDF | MUDr. Schimerová Tereza

18.9.2020

Shrnout stručně páteční kongresový den byla vzhledem k počtu přednášek a důležitos@
probíraných témat opravdu výzva. Možná skoro taková výzva, jako provedení úspěšné ablace u
dlouhodobě perzistující fibrilace síní ... ale nepředbíhejme...
číst celé v PDF | MUDr. Markéta Tuzová

17.9.2020

Čtvrteční kongresový den byl zahájen blokem přednášek "Zobrazovací metody v nových ESC doporučeních 2019 pro plicní embolii".

První část se zabývala echokardiografickým vyšetřením, které má hlavní roli u pacientů hemodynamicky nestabilních se suspektní plicní embolií, kde je TTE vyšetření na 1.místě v diagnostickém algoritmu (diferenciální diagnostika při šokových stavech s obrazem podobným PE). Naopak u pacientů hemodynamicky stabilních...
číst celé v PDF | MUDr. Kateřina Kovaľanová

16.9.2020

Úvodní středeční blok pod názvem HOT LINES se zaměřoval na přehled významných studií
publikovaných v období posledního roku. Prof.Moťovská a prof.Červinka prezentovali závěry studií
TWILIGHT a THEMIS/THEMIS-PCI zabývající se dální antiagregační léčbou. Tento blok uzavřel
prof.Bělohlávek shrnutím průlomové studie DAPA-HF, která prokázala, že...
číst celé v PDF | MUDr. Jiří Vrtal

15.9.2020

Úterní kongresový den byl zahájen přednáškovým blokem "Co pro kardiologii znamenají
nová lipidová guidelines?" Tento blok byl uveden přednáškou profesorky Rosolové na téma
cholesterol a jeho podíl na vzniku akutního koronárního syndromu, kde bylo shrnuto toto
stále aktuální téma a lze přednášku doporučit pro zopakování,..
číst celé v PDF | MUDr. Libor Jelínek

14.9.2020

Pondělní maraton online přenosů byl zahájen zajímavým blokem o srdečním selhání. Byl kladen důraz na nutnost multioborové spolupráce, internistů, kardiologů, a v neposlední řadě diabetologů v managementě pacientů se srdečním selháním v 3. tisíciletí.
Dalším dopolední blok byl věnován České asociaci akutní kardiologie. Jako Rapidfire byli prezentovány novinky v terapii...
číst celé v PDF | MUDr. Mária Holická

13.9.2020

Slavnostní zahájení XXVIII. výročního sjezdu ČKS bylo zahájeno přenosem z Charvátova sálu III. interní kliniky VFN a I. LF UK v Praze předsedou České kardiologické společnosti panem prof. Alešem Linhartem a předsedou organizačního výboru panem prof. Milošem Táborským...
číst celé v PDF | MUDr. Tomáš Skokňa

Logo-Roche_web.png