Informace k pasivní účasti

 

Nestihli jste sledovat celý program?

Záznam všech přednášek, ke kterým dostala ČKS souhlas od autora se zveřejněním, budou postupně zveřejňována na www.ckslive.cz (v horní liště "Záznam vysílání"), přístup je pouze pro registrované po zadání kódu, který je totožný s kódem pro živé vysílání.

Za sledování záznamu přednášek není nárok na certifikát. 

 

Nechcete se účastnit virtuálního sjezdu?

Ti, kteří se registrovali pro plánovanou fyzickou podobu sjezdu a nové, virtuální, se účastnit nechtějí, mohou požádat o zrušení registrace a vrácení reg. poplatku, a to nejpozději do 10.9.2020. V případě úhrady poplatku a pokračujícího zájmu o živé vysílání bude vrácen rozdíl v poplatku (žádosti musí být adresovány na cks@kardio-cz.cz).

U skupinových registrací je nutno doplnit emailovou adresu

Skupinové registrace (v rámci firemních účtů) zůstávají v platnosti. U skupinově registrovaných je nutné zadat e-mail, na který bude zaslán přístupový kód pro živé vysílání. Pokud nebude email zadán, je povinností zadavatele skupinové registraci, aby  tento kod přeposlal účastníkovi.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

  

 

  
  

zaplaceno převodem nebo přes chystanou platební bránu

  

Členové ČKS

200,- Kč

Členové ČKS do 30 let

100,- Kč

Nečlenové ČKS

1.500,- Kč

Nelékařští zdr.pracovníci - členové ČKS

zdarma

Nelékařští zdr.pracovníci

zdarma

Čestní členové ČKS, důchodci, studenti (pregraduální studium), členové ČKS na mateřské/rodičovské dovolené

zdarma (u studentů a členů ČKS na mateřské dovolené bude vyžadováno e-mailové potvrzení - ICIC, rozhodnutí ÚP)

Předsedající, první autoři vyzvaných sdělení v blocích PS, odborných společností

zdarma

Tisk

zdarma (bude vyžadováno emailové zaslání novinářského průkazu)

Zástupci partnerů 

zdarma (seznam zasílejte na org.sekretariát emailem)

Registrační poplatek zahrnuje vstup pro on-line sledování programu po celou dobu konání kongresu. Po provedení registrace a po úhradě reg. poplatku  ( bankovním převodem nebo přes chystanou platební bránu - platba kartou) Vám dojde do emailu kód (v písmenné podobě), který zadáte při vstupu do živého vysílání. 

U bezplatných kategorií Student, Člen ČKS na mateřské dovolené, Tisk je vyžadovánío zaslání potvrzení (ICIC, rozhodnutí FÚ o mateřské, novinářský průkaz) emailem na cks@kardio-cz.cz. Bez zaslání potvrzení bude registrace zůstávat jako "NEZAPLACENA" a nebude tedy možné sledovat živé vysílání kongresu. 

Pro partnery (sponzory) kongresu je možné zaslat seznam účastníků za firmu/společnost na email cks@kardio-cz.cz, registraci provede sekretariát kongresu a zaslány budou kody pro sledování programu. 


Platby za registrační poplatek posílejte na účet ČKS až po obdržení e-mailového potvrzení registrace, kde budou uvedeny i všechny platební instrukce. Jako variabilní symbol uvádějte vaše registrační číslo.

V případě, že budete požadovat o zaplacení reg. poplatku potvrzení (daňový doklad), je nutné o něj zažádat buď přímo při registraci nebo nejpozději v měsíci, kdy byla platba poukázána. Na pozdější žádosti nebude možné brát zřetel.

V případě, že budete požadovat vystavení faktury PŘED ÚHRADOU, je nutné o vystavení faktury požádat e-mailem (cks@kardio-cz.cz).

UHRAZENÝ REGISTRAČNÍ POPLATEK JE MOŽNÉ VRÁTIT NEJPOZDĚJI DO 10. ZÁŘÍ 2020 

Pro skupinovou registraci (2 a více osob) platí stejné zásady jako pro individuální. Provádí se taktéž přes on-line systém - "Můj účet" zadavatele skupinové registrace. Primárně se registruje nejdříve jednotlivec (firma) a poté ve své sjezdové nabídce zvolí "skupinovou registraci".

Při zadávání jednotlivých členů skupinové registrace je požadováno příjmení, jméno, emailová adresa, dále typ registrace a požadavek na vystavení certifikátu. Po ukončení zadávání dojde zadavateli e-mailové potvrzení s potvrzením všech registrací včetně uvedení subregistračních čísel jednotlivých skupinově registrovaných. Při úhradě registračního poplatku je tedy možné buď poukázat celou platbu za skupinu pod hlavním registrační číslem (var.symbol) nebo mohou jednotliví skupinově registrovaní platit pouze za sebe s uvedením svého subregistračního čísla. Pokud bude uhrazena částka pod hlavním reg.číslem, která nebude odpovídat celkové částce za registraci, nebude připsána ke skupině. Pokud hradíte za část skupinově registrovaných, vždy informujte organizační sekretariát, za které členy je úhrada provedena.