Organizační a programový výbor

doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D. – předseda PS
doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D. – místopředsedkyně PS
MUDr. Miroslav Brtko, Ph.D.
MUDr. Roman Gebauer
doc. MUDr. Martin Mates, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc.