Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

Řekové rozlišují dva pojmy pro Čas: Chronos (ten měřitelný, ubíhající) a Kairos (ten nejlepší okamžik, pravá chvíle).

Čas (Chronos) běží, rok se rychle otočil a je tu další sjezd Pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti, které se bude konat ve dnech 22. - 23. 2. 2018 opět v hotelu Nové Adalbertinum v Hradci Králové. Je pro nás potěšením pozvat vás jménem Organizačního a Programového výboru k účasti. A není to shromáždění ledajaké - jde o jubilejní 20. symposium naší pracovní skupiny.

Hlavním tématem letošní akce bude Hemodynamika srdečních vad. Vnímáme, že hodnocení významnosti srdečních vad, a tudíž rozhodnutí o závažných terapeutických konsekvencích, jsou denním chlebem nejen kardiologů a kardiochirurgů ve velkých centrech, ale i ambulantních kardiologů či internistů, bez jejichž dobře načasované reference (Kairos) může pacienty potkat horší osud. V každém případě dříve nebo později na kvantifikaci dojde, a přestože se některé diagnostické postupy a rovnice jeví celkem přímočaré, ve většině případů je potřeba opravdu komplexní pohled a plné porozumění patofyziologii oběhu v souvislosti s dalšími komorbiditami, které pacient často má.

Chceme vás proto provést - spolu s pozvanými přednášejícími z řad kardiologů i kardiochirurgů - problematikou kvantifikace vrozených vad, získaných chlopenních patologií i hodnocením protetických chlopní. Přehled jistě nebude kompletní - za dva dny ani není možné tak široké pole obsáhnout, ale měli bychom se dotknout zásadních principů. Těšíme se na přehledné přednášky, ale i zajímavé kazuistiky, které opět zařadíme do interaktivních sekcí, anebo - bude-li potřeba - jako klasické postery. Na závěr bude pro Vás opět připraven populární kvíz o ceny. Domníváme se, že nabídka je natolik atraktivní, že obstojí v konkurencí dalších odborných akcí pořádaných v tomto období.

Jako tradičně všechny zveme i na společenský večer s výborným jídlem a vynikající kapelou. Neboť když zůstaneme u řečtiny a etymologie: sym-posion vlastně znamenalo společné jídlo a pití, následované odbornými disputacemi.

Takže - přestože čas běží (Chronos), nic jste nepromeškali.

Přihlašujte se na sjezd PSCHVSV právě teď (Kairos)!

Těšíme se na setkání s Vámi v Hradci Králové.

Doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D., FESC
Předseda PS

Doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D., FESC
Místopředsedkyně PS