Program schéma

   FOLIANT  -  úterý 9.11.2021   

 9:00  Přístrojová léčba - nové možnosti
 10:30  Přestávka
 11:00  Interaktivní EKG kvíz
 12:00  Závěrečné slovo předsedy a prezidenta ČASR a SASA
 12:05  Konec programu


   CODEX+SCRIPTUM  -  úterý 9.11.2021   

 9:00  Volná sdělení - Nové technologie a jejich aplikace v léčbě
 10:36  Přestávka
 11:00  Volná sdělení - Resynchronizační terapie
 12:30  Konec programu


   ATLAS  -  úterý 9.11.2021   

 8:30  KARDIOSTIMULACE – KAZUISTIKY S INTERAKTIVNÍ DISKUZÍ
 9:30  WORKSHOP SPOLEČNOSTI MEDTRONIC
 10:30  Přestávka
 11:00  TECHNIK NA INTERVENČNÍM SÁLE A V ECHOKARDIOGRAFICKÉ LABORATOŘI
 12:00  Konec programu