Program schéma

   FOLIANT  -  pondělí 8.11.2021   

 8:30  Sympozium SASA - Arytmie interdisciplinárnou optikou
 9:30  Přestávka
 9:45  Využití umělé inteligence a 3D reality - moderní přístupy v kardiologii
 10:45  Přestávka
 11:00  Sympozium Johnson and Johnson s.r.o.Inovace v léčbě arytmií
 12:00  Přestávka
 13:00  Komorové tachykardie
 14:00  Přestávka
 14:10  Nové pohledy na náhlou srdeční smrt
 15:10  Přestávka
 15:40  Tromboembolie a FiS - u koho a jak uzavírat ouška
 16:55  Sympozium Boehringer Ingelheim spol. s r.o.Ablace a kardioverze u pacientů s FiS - Co je nového?
 17:40  Konec programu


   CODEX+SCRIPTUM  -  pondělí 8.11.2021   

 8:30  Volná sdělení - Ablace a neuromodulace komorových tachyarytmií
 9:30  Přestávka
 9:45  Sympozium BIOTRONIK Praha, spol. s r. o.Monitorace pacientů po CMP/TIA
 10:45  Přestávka
 11:00  Sympozium CARDION s.r.o.Sympozium firmy Cardion – Abbott
 12:00  Přestávka
 13:00  Volná sdělení - FS a prevence CMP
 14:25  Přestávka
 14:30  Sympozium Pfizer, spol. s r. o.Pacient s FS podstupující kardiologické výkony v roce 2021 – optimalizace orální antikoagulace
 14:50  Přestávka
 15:20  Sympozium Inlab medical, s.r.o.MicroPort CRM: od diagnózy k léčbě a managementu pacienta
 16:20  Volná sdělení - Varia
 18:00  Konec programu


   ATLAS  -  pondělí 8.11.2021   

 8:30  Slavnostní zahájení technické sekce - NOVINKY V ARYTMOLOGII
 9:30  Technická sekce - Kardiostimulace
 10:30  Přestávka
 11:00  ANALÝZA SIGNÁLŮ A TELEMEDICÍNA V KARDIOLOGII
 12:00  NOVÉ TECHNIKY A INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY V ELEKTROFYZIOLOGII
 13:00  Oběd
 14:00  ABLACE KOMPLEXNÍCH A KONVENČNÍCH ARYTMIÍ
 15:00  Přestávka
 15:30  ELEKTROFYZIOLOGIE V PRAXI – KAZUISTIKY S INTERAKTIVNÍ DISKUZÍ
 17:30  CARTO COLLEAGUE SPOLEČNOSTI BIOSENSE WEBSTER
 19:30  Konec programu


   FOYER  -  pondělí 8.11.2021   

 15:10  Moderace posterů
 15:40  Konec programu