Program schéma

   FOLIANT  -  neděle 7.11.2021   

 10:00  Modulace autonomního systému v léčbě arytmií
 11:30  Přestávka
 12:30  Slavnostní zahájení
 13:30  Registry v arytmologii 2019 + 2020
 15:00  Přestávka
 15:30  Léčba fibrilace síní v r. 2021
 17:00  Přestávka
 17:30  Sympozium Medtronic Czechia s.r.o.Pohled do budoucnosti
 18:30  Konec programu


   CODEX+SCRIPTUM  -  neděle 7.11.2021   

 10:00  Volná sdělení - Ablace perzistentní fibrilace síní a síňových tachykardií
 11:36  Přestávka
 13:30  Volná sdělení - Leadless kardiostimulátory, extrakce elektrod
 15:00  Přestávka
 15:30  Volná sdělení - Kardiostimulace převodního systému
 17:00  Přestávka
 17:30  Volná sdělení - Varia - neuromodulace
 18:30  Konec programu


   ATLAS  -  neděle 7.11.2021   

 12:00  Sesterská sekce - Elektrofyziologie
 13:30  Sesterská sekce - Kardiostimulace
 15:00  Přestávka
 15:30  3D TISK A VIRTULÁNÍ REALITA V PRAXI – PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI, DISKUZE
 17:00  Přestávka
 17:30  Zasedání výboru PS KardioTech
 18:30  Konec programu


   SENECA  -  neděle 7.11.2021   

 14:00  Satelitní "hands-on" workshop
 18:00  Konec programu