Organizing and Program Committee

Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D. (člen výboru ČASR)
Mgr. Veronika Bulková, Ph.D. (člen výboru ČASR)
MUDr. Adrian Bystriansky (vedecký sekretár SASA)
Doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D. (místopředseda výboru ČASR)
Doc. MUDr. Luděk Haman, Ph.D. (člen výboru ČASR)
Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc. (předseda výboru SASA)
Doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. (člen výboru ČASR)
MUDr. Peter Hlivák, PhD. (člen výboru SASA)
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc. (člen výboru SASA)
Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. (člen výboru ČASR)
Ludmila Klímová (vedoucí sekretariátu ČKS)
MUDr. Peter Margitfalvi (organizačný sekretár SASA)
MUDr. Silvia Mišíková, PhD. (člen výboru SASA)
Prof. MUDr. Petr. Neužil, CSc. (člen výboru ČASR)
Doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (člen výboru ČASR)
Doc. MUDr. Petr Pařízek, Ph.D. (člen výboru ČASR)
Doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D. (předseda výboru ČASR)
MUDr. Lucie Šedivá, Ph.D. (člen výboru ČASR)
MUDr. Ondřej Toman, Ph.D. (člen výboru ČASR)
MUDr. Ľuboš Urban, Ph.D. (člen výboru SASA)
Doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D. (člen výboru ČASR)