Informace k pasivní účasti

Registrace k pasivní účasti je možná pouze přes on-line registrační systém - Váš účet,  do 31. října 2021.

Členy ČKS prosíme o registraci přes jejich členský účet, ostatní přes účet, který si v minulosti vytvořili (účastníci kardio kongresů ČKS a dalších jejích akcí), ti, kteří vstupují poprvé, zvolí "Nový účet -jednotlivec". 
V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte sekretariát ČKS (tel 543 213 825, e-mail: cks@kardio-cz.cz).

V případě, že si přihlašovací údaje nepamatujete, můžete využít funkci "zapomenuté heslo", nebo Vám je na vyžádání rádi sdělíme e-mailem.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

  zaplaceno do 1.11.2021 zaplaceno na místě
Členové ČKS, SASA, SKS 800,- Kč 1.000,- Kč
Nečlen ČKS, SASA, SKS 1.000,- Kč 1.200,- Kč
Zdravotní sestra, technik, student zdarma    zdarma
Aktivní účastník (1.autor prezentovaného sdělení), předsedající zdarma zdarma
Host zdarma zdarma
Vystavovatel 1.000,- Kč 1.200,- Kč

Registrace bude otevřena od 7.11. od 9,00 hodin po celou dobu sympozia.

Registrační poplatek zahrnuje vstup na odborná jednání , tištěný program, kongresovou složku, stravenku na oběd 8.11., bezplatný coffee break (4x)
Obědy budou vydávány v přízemí hotelu v restauraci, coffee break bude vydáván v prostorách firemních expozic foyer kongresového sálu.

Platby za registrační poplatek posílejte na účet ČKS až po obdržení e-mailového potvrzení registrace, kde budou uvedeny i všechny platební instrukce. Jako variabilní symbol uvádějte vaše registrační číslo.

UHRAZENÝ REGISTRAČNÍ POPLATEK JE MOŽNÉ VRÁTIT NEJPOZDĚJI DO 1. 11. 2021 PO ODEČTĚNÍ 25% STORNO POPLATKU.

Pro skupinovou registraci platí stejné zásady jako pro individuální. Provádí se taktéž přes on-line systém - "Můj účet" zadavatele skupinové registrace. Primárně se registruje nejdříve jednotlivec (firma) přes a poté ve své sjezdové nabídce zvolí "hromadnou registraci". Takto je možné zadat 2 a více registrací (horní hranice není nijak omezena).
Při zadávání jednotlivých členů skupinové registrace je požadováno příjmení, jméno, dále typ registrace a požadavek na vystavení certifikátu. Po ukončení zadávání dojde zadavateli e-mailové potvrzení s potvrzením všech registrací včetně uvedení subregistračních čísel jednotlivých skupinově registrovaných. Při úhradě registračního poplatku je tedy možné buď poukázat celou platbu za skupinu pod hlavním registrační číslem (var.symbol) nebo mohou jednotliví skupinově registrovaní platit pouze za sebe s uvedením svého subregistračního čísla. Pokud bude uhrazena částka pod hlavním reg.číslem, která nebude odpovídat celkové částce za registraci, nebude připsána ke skupině. Pokud hradíte za část skupinově registrovaných, vždy informujte organizační sekretariát, za které členy je úhrada provedena.

Certifikáty