Program schéma

   Malý sál  -  pondělí 9.12.2019   

 9:00  4. PROGRAMOVÝ BLOK - ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA U INFARKTUEdukační blok podpořený společností Boehringer -Ingelheim
 10:20  Přestávka
 11:00  5. PROGRAMOVÝ BLOK - INFARKT MYOKARDU - CO SE BĚŽNĚ NEŘEŠÍINFARKT MYOKARDU - CO SE BĚŽNĚ NEŘEŠÍ
 12:00  6. PROGRAMOVÝ BLOK - ČASNÁ SEKUNDÁRNÍ PREVENCEEdukační blok podpořený společností Amgen
 13:00  Oběd
 14:00  7. PROGRAMOVÝ BLOK - BLOK ČSIM
 14:40  8. PROGRAMOVÝ BLOK - AKUTNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍEdukační blok podpořený společností AstraZeneca
 15:40  Přestávka
 16:20  9. PROGRAMOVÝ BLOK - INTERAKTIVNÍ KAZUISTIKY
 18:00  Konec programu


   Kongresový sál  -  pondělí 9.12.2019   

 9:00  10. PROGRAMOVÝ BLOK - JAK NA TO
 10:20  Posterová sekce - Prezentace posterůsesterská sekce
 11:00  Volná sdělení - 11. PROGRAMOVÝ BLOK
 12:00  Volná sdělení - 12. PROGRAMOVÝ BLOK
 13:00  Oběd
 14:00  13. PROGRAMOVÝ BLOK - SESTRY LÉKAŘŮM
 14:40  14. PROGRAMOVÝ BLOK - CO SE NEPOVEDLO
 15:40  Přestávka
 16:20  15. PROGRAMOVÝ BLOK - PERKUTÁNNÍ MECHANICKÉ PODPORY OBĚHUEdukační blok podpořený společností Promedica
 18:00  Konec programu


   Foyer  -  pondělí 9.12.2019   

 10:20  Posterová sekce - PREZENTACE POSTERŮ
 11:00  Přestávka
 15:40  Posterová sekce - PREZENTACE POSTERŮ
 16:20  Konec programu