1 online
 
Change language:    
Menu

Vyhledávání v abstraktech

Sponzor

Program schéma

   ROTUNDA (pavilon A)  -  pondělí 14.5.2007   

 8:30  Vyzvané slavnostní přednášky
 9:30  Invited lectures
 10:30  Přestávka
 11:00  Sympozium České kardiologické společnosti 30 let Dětského kardiocentra FN v Motole
 12:30  Oběd
 13:00  Valná hromada
 14:00  HOT LINES
 15:00  Postgraduální vzdělávání
 16:00  Přestávka
 16:15  Sympozium Medtronic Czechia s.r.o."Problematika arytmií u sportovců"spolupráce: Česká asociace pro srdeční rytmus
 17:45  Přestávka
 17:50  Sympozium Pfizer, spol. s r. o.Kouření a srdce
 18:35  Konec programu


   MORAVA (pavilon A)  -  pondělí 14.5.2007   

 8:30  Volná sdělení - sesterská sekce I
 10:30  Přestávka
 11:00  Volná sdělení - sesterská sekce II
 12:30  Oběd
 14:00  PS Ošetřovatelství v kardiologii
 15:00  Volná sdělení - sesterská sekce III
 16:00  Přestávka
 16:15  Sympozium GlaxoSmithKlineVZNIK NOVÝCH STANDARD V LÉČBĚ AKS
 17:15  Přestávka
 17:20  Sympozium Boehringer Ingelheim spol. s r.o.Jak dál v terapii plicních embolií?
 18:20  Konec programu


   PRAHA (pavilon E - přízemí)  -  pondělí 14.5.2007   

 8:30  Česká asociace intervenční kardiologieHot-lines aneb co hýbe současnou intervenční kardiologií
 9:30  Česká asociace intervenční kardiologieSubakutní a pozdní trombóza stentu: končí éra lékových stentů?
 10:30  Přestávka
 11:00  Česká asociace intervenční kardiologieJak bychom měli léčit a jak léčíme nemocné s ICHS v ČR: guidelines vs. realita
 12:30  Oběd
 14:00  Česká asociace akutní kardiologieKomplikace akutního infarktu myokardu
 15:00  Česká asociace akutní kardiologiePlicní edém
 16:00  Přestávka
 16:15  Sympozium MSD Czech Republic s.r.o.Fixní kombinace ezetimibu a simvastatinu v léčbě hypercholesterolémie
 17:15  Přestávka
 17:20  Sympozium Janssen-Cilag, s.r.o. Diferenciální diagnostika plicní arteriální hypertenze (PAH)
 18:20  Konec programu


   BRNO (pavilon E - II. patro)  -  pondělí 14.5.2007   

 8:30  Česká asociace akutní kardiologieKardiopulmonální resuscitace
 9:30  Česká asociace akutní kardiologieAkutní non-STEMI v reálné praxi
 10:30  Přestávka
 11:00  Česká asociace pro srdeční rytmusKatetrizační ablace
 12:30  Oběd
 14:00  Česká asociace pro srdeční rytmusspolupráce: Česká asociace srdečního selháníHeart failure and electrophysiology: an intimate link
 15:00  Česká asociace pro srdeční rytmusAtrial fibrillation in 2007
 16:00  Přestávka
 16:15  Sympozium Astellas Pharma s.r.o.PROGRAF A TRANSPLANTACE SRDCEspolupráce: Česká asociace srdečního selhání
 17:15  Přestávka
 17:20  Sympozium AstraZenecaManagement pacienta s vysokým kardiovaskulárnym rizikom - pozícia statínov a sartanov
 18:30  Konec programu


   HRADEC KRÁLOVÉ (pavilon E – I.patro, bývalý Business Center I)  -  pondělí 14.5.2007   

 8:30  PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostiDiferenciální diagnostika a léčba obstrukce výtokového traktu levé komory
 10:30  Přestávka
 11:00  PS EchokardiografieVýznam echokardiografie pro monitoraci vybraných nemocí
 12:30  Oběd
 14:00  Volná sdělení - ateroskleróza
 15:00  Volná sdělení - hypertenze
 16:00  Konec programu
 16:01  Konec programu


   PLZEŇ (pavilon E – II. patro, bývalý Press Center)  -  pondělí 14.5.2007   

 8:30  PS Nukleární kardiologiePoužití mononukleárních buněk kostní dřeně v kardiologii
 9:30  PS Nukleární kardiologieScintigrafie myokardu v rutinní kardiologické praxi
 10:30  Přestávka
 11:00  Volná sdělení - intervenční kardiologie I
 12:30  Oběd
 14:00  Volná sdělení - srdeční selhání I
 15:00  Volná sdělení - srdeční selhání, transplantace
 16:00  Konec programu


   OLOMOUC (pavilon E – I.patro, bývalý Business Center II)  -  pondělí 14.5.2007   

 8:30  Volná sdělení - kardiostimulace I
 9:30  Volná sdělení - kardiostimulace u chronického srdečního selhání
 10:30  Přestávka
 11:00  Volná sdělení - arytmie - náhlá srdeční smrt
 12:30  Oběd
 14:00  Volná sdělení - vrozené vady, pediatrická kardiologie
 15:00  Volná sdělení - chlopenní vady I
 16:00  Konec programu


   POSTEROVÝ SÁL (pavilon E - přízemí, před sálem Praha)  -  pondělí 14.5.2007   

 8:30  Posterová sekce - IModerovaná diskuze bude probíhat od 10.30 do 11.00 hod. Moderované postery jsou v textu označeny barevně. HODNOTÍCÍ KOMISE: J. Hradec, P. Kala (Praha, Brno)
 16:00  Konec programu