1 online
 
Change language:    
Menu

Vyhledávání v abstraktech

Sponzor

Info k registraci - poplatky

REGISTRACE
Pavilon E – Press Center – II. patro

Neděle 13.5.2007 od 10.00 do 20.00 hodin
Pondělí  14.5.2007  od 7.30 do 18.00 hodin
Úterý    15.5.2007  od 7.30 do 18.00 hodin  
Středa  16.5.2007  od 8.00 do 13.00 hodin (včetně vydávání certifikátů)  
  

Sjezdový poplatek

  
   Registrace předem  Registrace na místě  
Členové ČKS   800,- Kč  1.000,- Kč
Členové ČKS do 30ti let      400,- Kč    500,- Kč
Nečlenové ČKS   1.200,- Kč 1.400,- Kč
Zdravotní sestry, SZP     450,- Kč  600,- Kč  
Jednodenní účast    600,- Kč    600,- Kč  
Čestní členové ČKS
Důchodci
Studenti (pregraduální studium)
Hosté sjezdu
Tisk 
zdarma  zdarma  
Vystavovatelé  zdarma  zdarma 
Předsedající
První autoři vyzvaných sdělení v blocích PS/OS
zdarma zdarma

    

Příjem poplatků bankovním převodem bude UKONČEN 7.5.2007, po tomto datu už bude možná úhrada registrace pouze za zvýšenou sazbu na místě.

Aktivní účastníci (1.autoři sdělení) hradí registrační poplatek jako ostatní účastníky sjezdu. Členové ČKS mladší 35ti let (1.autoři) mohou požádat o refundaci sjezdového poplatku Nadační Fond Galena (Zdravé srdce) 

Registrační poplatek je NEVRATNÝ!!!!! (duplicitní platby, neúčast apod.).

POTVRZENÍ O ÚHRADĚ REGISTRAČNÍHO POPLATKU (ÚHRADA PŘEDEM) SI PONECHTE A NA VYZVÁNÍ PŘEDLOŽTE U REGISTRACE.

On-line registrace (registrace předem) bude ukončena 24.dubna 2007, po tomto datu je možná pouze registrace na místě.

 

Jmenovky
Každý účastník sjezdu včetně vystavovatelů obdrží jmenovku, která ho opravňuje ke vstupu do daných prostor.

Barvy jmenovek:  
    


Červená  celosjezdová registrace  
Zelená  jednodenní registrace (s vyznačením konkrétního dne) 
Zlatá  výbor společnosti, hosté sjezdu, čestní členové ČKS  
Modrá  vystavovatelé 
Žlutá   SZP 
Fialová   organizační výbor (členové budou nosit také bílá trika s logem sjezdu pro snazší identifikaci) 
 
  


Všechny vstupy do sjezdových prostor budou kontrolovány bezpečnostní agenturou a noste proto jmenovku na viditelném místě.

BEZ JMENOVKY NEBUDE VSTUP POVOLEN – při ztrátě bude vystavena kopie jmenovky proti úhradě 200,- Kč.