Úvodní slovo

Milé kolegyně, vážení kolegové, vážení  přátelé,

srdečně Vás zveme na 14. konferenci Akutní kardiologie, která se letos bude konat ve dnech 4. - 6. 12. 2016  v kongresových prostorách Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Odborný program bude zahrnovat vyzvané přednášky a původní sdělení uspořádané v tematických odborných blocích týkající se přednemocniční a nemocniční akutní a intenzivní kardiologické péče. Součástí programu bude  posterová sekce a sekce sesterská. Před zahájením kongresu (4. 12. od 10 do 14 hod, čas bude ještě upřesněn.) se pro předem přihlášené uskuteční kurs Urgentní diagnostika a hemodynamika – ultrazvuk a kdy nestačí… a také workshop Kardiopulmonální resuscitace.

Těšíme se na Vaši účast a setkání v Karlových Varech

Prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., FESC
Prezident konference a předseda výboru České asociace akutní kardiologie  ČKS