Workshop "Hands on session - Tréninkové centrum"

Vážení kolegové, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na praktické prezentace systémů používaných v arytmologii. K dispozici Vám zde budou programery, simulátory a kazuistiky. Budete mít také možnost si zde vyzkoušet 3D mapovací systémy, model pro transeptální punkci nebo model pro implantaci leadless kardiostimulátoru.

Akce bude probíhat v pondělí 7. listopadu od 8:00-18:00 v salonku Marconi (vedle registrace)